Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.1.Conceptes generals

  1. 8.2.1.1.Concepte de guanys i pèrdues patrimonials
  2. 8.2.1.2.Individualització
  3. 8.2.1.3.Imputació temporal