Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.1.1.Concepte de guanys i pèrdues patrimonials

Són guanys i pèrdues patrimonials les variacions en el valor del patrimoni del contribuent que es posin de manifest en ocasió de qualsevol alteració en la composició d'aquell, tret que es qualifiquin com rendiments.

  1. Supòsits en els quals no hi ha alteració patrimonial
  2. Supòsits en els quals no hi ha guany o pèrdua patrimonial
  3. Exenciones
  4. Supòsits que no es computen com pèrdues patrimonials
  5. Integració diferida:pèrdues patrimonials derivades de transmissions amb recompra de l'element patrimonial transmès