Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.4.Transmissió d'elements patrimonials afectes

  1. 8.2.4.1.Regles generals
  2. 8.2.4.2.Regla especial per a l'activitat d'autotaxi en estimació objectiva
  3. 8.2.4.3.Regla especial:transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat d'amortització