Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.4. Transmissió d'elements patrimonials afectes

  1. 8.2.4.1. Regles generals
  2. 8.2.4.2. Regla especial per a l'activitat d'autotaxi en estimació objectiva
  3. 8.2.4.3. Regla especial: transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat d'amortització