Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Increment per nombre de fills que excedeixi el mínim exigit

Els contribuents que pertanyin a una família númerosa podran aplicar-se un increment addicional de 600 euros (50 euros mensuals)  per cadascun dels fills que excedeixi el nombre de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

IMPORTANT: Per a l'exercici 2018 aquest increment té efectes des del mes d'agost, per la qual cosa el  màxim  increment per fill serà de 250 euros, això és, per cinc mesos.