Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.11. Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial

Tindran dret a una deducció de fins a 1.200 euros per tenir la condició d'ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tingui dret a la totalitat del mínim per descendents.

Aquesta deducció minorarà la quota diferencial de l'impost. Per tant, si la seva declaració resulta per retornar incrementarà l'import de la devolució i si el resultat de la declaració és positiu minorarà l'import a pagar.

En el cas d'aquesta deducció, no existirà la cessió del dret a percebre la deducció, ja que es tracta d'un únic ascendent amb dret a ella.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per maternitat i amb la deducció per fills amb discapacitat. Però no amb la de família nombrosa.

  1. 8.9.11.1. Emplenament