Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.9.2.2. Inversions anticipades de futures dotacions a la reserva per a inversions a les Canarias, efectuades el 2017

Els contribuents podran dur a terme inversions anticipades de futures dotacions a la reserva per a inversions, sempre que compleixin els restants requisits exigits en el mateix i les esmentades dotacions es realitzin amb càrrec a beneficis obtinguts fins al 31 de desembre de.2018.

Haurà d'indicar les inversions anticipades en la finestra de captura de dades que s'obre en la casella 0677, distingint:

inversions efectuades en les previstes en l'article 27.4. A), B) i D) 1r, Llei 19/1994.

- inversions efectuades en les previstes en l'article 27.4. C) i D) 2n a 6è, Llei 19/1994