Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración

Neste cadro da páxina 1 do modelo 200 deberase marcar cunha «X» os caracteres que procedan,  tendo en conta  a natureza, o réxime da entidade declarante ou o carácter da declaración:

  1. Tipo de entidade
  2. Réximes aplicables
  3. Outros caracteres