Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Capítulo 2. Identificación, caracteres da declaración, modelos de estados de contas e importe neto da cifra de negocios

 1. Período impositivo
 2. Identificación
 3. Exercicio e tipo de exercicio/Código CNAE (2009) actividade principal
 4. Caracteres da declaración
 5. Estados de contas (recadros 00050 a 00055 e 00061)
 6. Persoal asalariado (recadros 00041 e 00042)
 7. Grupo (recadros 00009, 00010 e 00081)
 8. Declaración complementaria
 9. Sinatura do secretario do Consello de administración, declarante ou representante
 10. Declaración dos representantes legais da entidade
 11. Comunicación do importe neto da cifra de negocios (páxina 21 do modelo 200)