Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Estados contables das institucións de investimento colectivo (páxinas 44 a 48)

As páxinas 44 a 48 do modelo 200 recollen o balance, contas de orde, a conta de perdas e ganancias, e o estado de variación patrimonial correspondentes ás institucións de investimento colectivo suxeitas ao cumprimento da Circular 3/2008, do 11 de setembro, da Comisión do Mercado de Valores, sobre normas contables, contas anuais e estados de información reservada das institucións de investimento colectivo.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no modelo de declaración do Imposto sobre Sociedades, deberá de consignarse precedida do signo menos (-). 

As entidades obrigadas a utilizar as devanditas páxinas deixarán sen cubrir as correspondentes a contas e estados anuais do caso xeral (páxinas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). Pola contra, deberán cubrir os restantes páxinas do modelo 200 de declaración que resulten procedentes.

A continuación transcríbense as equivalencias entre as distintas claves que aparecen nas páxinas 44, 45, 46, 47 e 48 do modelo 200.

  1. Equivalencias páxina 44
  2. Equivalencias páxina 45
  3. Equivalencias páxina 46
  4. Equivalencias páxinas 47 e 48