Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Capítulo 4. Estados contables do modelo 200

  1. Réxime xeral (páxinas 3 a 11)
  2. Estados contables das entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España (páxinas 27 a 33)
  3. Estados contables das entidades aseguradoras (páxinas 34 a 43)
  4. Estados contables das institucións de investimento colectivo (páxinas 44 a 48)
  5. Estados contables das sociedades de garantía recíproca (páxinas 49 a 54)