Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Reserva de nivelamento

Regulación: Artigo 105 LIS

As entidades que reúnen os requisitos do artigo 101 da LIS para ser consideradas empresas de reducida dimensión no período impositivo, e apliquen o tipo de gravame previsto no primeiro parágrafo do artigo 29.1 da LIS , poderán aplicar o incentivo fiscal da reserva de nivelamento, polo que poden minorar a súa base impoñible positiva ata o 1 0 por cento do seu importe.

Pode consultar as particularidades da aplicación da reserva de nivelamento, así como a súa formalización no modelo 200, no apartado dedicado ás entidades de reducida dimensión no Capítulo 10 «Réximes tributarios especiais (II)» deste Manual práctico.