Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Información de detalle do EP ou UTE que operen no estranxeiro e por participación en fórmula de colaboración análoga a UTE

Ao final da páxina 24 do modelo 200 pódese encontrar este cadro para que os contribuíntes, calquera que sexa a súa forma xurídica, acheguen información detallada dos establecementos permanentes ou das unións temporais de empresas que operen no estranxeiro, así como das entidades que participen en obras, servizos ou subministracións que realicen ou presten no estranxeiro mediante fórmulas de colaboración análoga ás unións temporais, respecto das que reciban beneficios ou perdas no período impositivo obxecto de declaración.