Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Capítulo 9. Réximes tributarios especiais (I)

  1. Réxime especial das agrupacións de interese económico, españolas e europeas, e das unións temporais de empresas
  2. Réxime das fusións, escisións, achegas de activos, troco de valores e cambio de domicilio social
  3. Transparencia fiscal internacional