Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Transparencia fiscal internacional

  1. Ámbito de aplicación
  2. Rendas a imputar na base impoñible
  3. Rendas non imputables na base impoñible
  4. Importe da renda a imputar
  5. Período impositivo en que se imputan as rendas
  6. Deducións da cota íntegra
  7. Obriga de información
  8. Residencia en paraíso fiscal
  9. Formalización do modelo 200