Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Residencia en paraíso fiscal

Regulación: Artigo 100.14 LIS

Cando a entidade participada resida nun país ou territorio cualificado como paraíso fiscal presumirase que:

  1. Cúmprese a circunstancia prevista na letra b) do artigo 100.1 da LIS .

  2. As rendas da entidade participada reúnen as características do artigo 100.3 da LIS .

  3. A renda obtida pola entidade participada é o 15 por 100 do valor de adquisición da participación.

As presuncións contidas nas letras anteriores admitirán proba en contrario.