Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Delimitación negativa

Normativa:Art.º 33.3 Lei IRPF

En determinados supostos, a pesar de producirse unha variación na composición e no valor do patrimonio do contribuínte, a Lei do IRPF estima que non existe ganancia ou perda patrimonial.Os devanditos supostos son os seguintes: