Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

4. Achegas non monetarias a sociedades

Normativa: Art. 37.1.d) Lei IRPF 

  1. Réxime xeral
  2. Réxime especial de adiamento da tributación