Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais:normas específicas de valoración

Ademais das normas xerais ata aquí expostas, a Lei considera determinadas normas específicas de valoración para a determinación dos valores de adquisición, de transmisión ou de ambos os dous, en relación coas ganancias e perdas patrimoniais derivadas dos seguintes bens ou dereitos: