Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

9. Permuta de bens ou dereitos, incluído o troco de valores

Normativa: Art. 37.1.h) Lei  IRPF 

  1. Réxime xeral
  2. Réxime especial de adiamento fiscal do troco de valores