Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Transmisións onerosas de valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores da Unión Europea

Normativa:Art. 37.1 b) Lei IRPF.