Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Transmisións ou reembolsos de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo reguladas na Lei 35/2003

Normativa: Arts.37.1.c);94 Lei IRPF e 52 e disposición adicional cuarta Regulamento