Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Ganancias excluídas de gravame en supostos de reinvestimento

Normativa:Arts .38 Lei IRPF