Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Transmisión de elementos patrimoniais por contribuíntes maiores de 65 anos con reinvestimento do importe obtido en rendas vitalicias