Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Transmisión de accións ou participacións polas que se tivese practicado a dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación con reinvestimento do importe obtido noutra entidade de nova ou recente creación