Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Ganancias e perdas patrimoniais que non se integran na base impoñible do IRPF

Por expresa disposición legal, as ganancias e perdas patrimoniais que a continuación se citan non se integran na base impoñible do IRPF e, en consecuencia, non se someten a tributación por este imposto.