Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Regras de integración e compensación de rendas

Normativa:Art.º 47 Lei IRPF

Como paso previo ao cálculo do imposto, debe procederse á integración e compensación das contías positivas e negativas das rendas do contribuínte.

A integración e compensación das rendas efectúase dentro de cada un dos grupos en que estas se clasifican:rende xeneral e renda do aforro, conforme ás regras e principios que a continuación se comentan, sen que poida efectuarse integración e compensación algunha entre as rendas integrantes de cada un dos devanditos grupos.

Como resultado da aplicación das regras de integración e compensación de rendas obtense, respectivamente, a base impoñible xeral e a base impoñible do aforro.