Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Integración e compensación de rendas na base impoñible xeral

Normativa:Art.º 48 Lei IRPF

A integración e compensación de rendas na base impoñible xeral realízase en dúas fases:a primeira, ten por obxecto determinar a base impoñible xeral obtida no propio período e, a segunda, compensar as partidas negativas obtidas no propio período ou en exercicios anteriores que estean pendentes de compensación: