Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cadro-resumo de integración e compensación de rendas na base impoñible xeral

As operacións de integración e compensación de rendas na base impoñible xeral comentadas anteriormente recóllense no esquema seguinte:

cadro que recolle as operacións da base impoñible xeral