Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Dedución por aluguer da vivenda habitual:Réxime transitorio

Normativa:Disposición transitoria décimo quinta Lei IRPF;Arts.67.1, 68.7 e 77.1 Lei IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2014.