Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Límite da dedución:comprobación da situación patrimonial

Normativa:Art.º 70 Lei IRPF

A aplicación desta dedución requirirá que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período da imposición exceda do valor que botara a súa comprobación ao comezo deste polo menos na contía dos investimentos realizados.

Atención: respecto á comprobación da situación patrimonial véxase o comentado no apartado correspondente da "Dedución por investimento en vivenda habitual:Réxime transitorio" neste Capítulo.