Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación

Normativa:Arts.68.1 e disposición adicional trixésima octava.2 Lei IRPF

A dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación introdúcese no IRPF coa finalidade de favorecer a captación por empresas, de nova ou recente creación, de fondos propios procedentes de contribuíntes que, ademais do capital financeiro, desexen achegar os seus coñecementos empresariais ou profesionais para o desenvolvemento da sociedade na que invisten (investidor de proximidade ou “business angel”), ou tamén daqueles contribuíntes que só estean interesados en achegar capital (capital semente).

Os aspectos máis destacados desta dedución son os seguintes: