Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Dedución por investimento en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas