Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cálculo dos xuros de mora

Normativa:Art.º 26 Lei Xeral Tributaria