Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

b) Liberdade de amortización para investimentos xeradores de emprego realizados por empresas de reducida dimensión

Normativa:Arts.102 LIS

Véxase o comentario da liberdade de amortización aplicable aos titulares de empresas que teñan a consideración de reducida dimensión, que se contén neste mesmo Capítulo.