Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Consecuencias da exclusión do método de estimación obxectiva

Normativa: Art.º 34.3 Regulamento IRPF

A exclusión do método de estimación obxectiva por calquera das circunstancias anteriormente comentadas produce os seus efectos unicamente no ano inmediato posterior a aquel en que se produza a devandita circunstancia e supoñerá a inclusión durante os tres anos seguintes no ámbito de aplicación da modalidade simplificada do método de estimación directa, salvo renuncia a este.

Importante:se se supera o volume de rendementos íntegros ou de compras previsto no artigo 32.2 do Regulamento do IRPF o contribuínte quedará excluído do ámbito de aplicación do método de estimación obxectiva para todas as súas actividades económicas durante, polo menos, os tres anos seguintes, con independencia do tipo de actividades que se desenvolvan nestes anos.