Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Relación de actividades coa indicación do Grupo ou epígrafe do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) que lle corresponde e os signos ou módulos previstos para cada actividade

(*) Calquera día do ano.
Grupo ou epígrafe do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE)ActividadeMagnitude máxima
--- Produción de mexillón en batea 5 bateas (*)
419.1 Industrias do pan e da bolería 6 empregados
419.2 Industrias da bolería, pastelaría e galletas 6 empregados
419.3 Industrias de elaboración de masas fritas 6 empregados
423.9 Elaboración de patacas fritas, flocos de millo de millo e similares 6 empregados
641 Comercio polo miúdo de froitas, verduras, hortalizas e tubérculos 5 empregados
642.1, 2, 3 y 4 Comercio polo miúdo de carne e despoxos;de produtos e derivados cárnicos elaborados 5 empregados
642.5 Comercio polo miúdo de ovos, aves, coellos de granxa, caza;e de produtos derivados destes 4 empregados
642.6 Comercio polo miúdo, en casquerías, de vísceras e despoxos procedentes de animais de abasto, frescos e conxelados 5 empregados
643.1 y 2 Comercio polo miúdo de peixes e outros produtos da pesca e da acuicultura e de caracois 5 empregados
644.1 Comercio polo miúdo de pan, pastelaría, confeitaría e similares e de leite e produtos lácteos 6 empregados
644.2 Despachos de pan, pans especiais e bolería 6 empregados
644.3 Comercio polo miúdo de produtos de pastelaría, bolería e confeitaría 6 empregados
644.6 Comercio polo miúdo de masas fritas, con ou sen coberturas ou recheos, patacas fritas, produtos de aperitivo, froitos secos, lambetadas, preparados de chocolate e bebidas refrescantes 6 empregados
647.1 Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en establecementos con vendedor 5 empregados
647.2 y 3 Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e bebidas en réxime de autoservicio ou mixto en establecementos cuxa sala de vendas teña unha superficie inferior a 400 metros cadrados 4 empregados
651.1 Comercio polo miúdo de produtos téxtiles, confeccións para o fogar, alfombras e similares e artigos de tapizaría 4 empregados
651.2 Comercio polo miúdo de toda clase de pezas para o vestido e tocado 5 empregados
651.3 y 5 Comercio polo miúdo de lenzaría, corsetería e pezas especiais 3 empregados
651.4 Comercio polo miúdo de artigos de mercería e paquetería 4 empregados
651.6 Comercio polo miúdo de calzado, artigos de pel e imitación ou produtos substitutivos, cintos, carteiras, bolsos, maletas e artigos de viaxe en xeral 5 empregados
652.2 y 3 Comercio polo miúdo de produtos de droguaría, perfumaría e cosmética, limpeza, pinturas, vernices, disolventes, papeis e outros produtos para a decoración e de produtos químicos, e de artigos para a hixiene e o aseo persoal 4 empregados
653.1 Comercio polo miúdo de mobles 4 empregados
653.2 Comercio ao por menor de material e aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos e outros aparatos de uso doméstico accionados por outro tipo de enerxía distinta da eléctrica, así como mobles de cociña 3 empregados
653.3 Comercio polo miúdo de artigos de enxoval, ferraxaría, adorno, regalo ou reclamo (incluíndo bixutería e pequenos electrodomésticos) 4 empregados
653.4 y 5 Comercio polo miúdo de materiais de construción, artigos e mobiliario de saneamento, portas, ventás, persianas, etc. 3 empregados
653.9 Comercio polo miúdo doutros artigos para o equipamento do fogar n.c.o.p. 3 empregados
654.2 Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos terrestres 4 empregados
654.5 Comercio ao por menor de toda clase de maquinaria (agás aparatos do fogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos) 3 empregados
654.6 Comercio polo miúdo de cubertas, bandas ou bandajes e cámaras de aire para toda clase de vehículos 4 empregados
659.2 Comercio polo miúdo de mobles de oficina e de máquinas e equipos de oficina 4 empregados
659.3 Comercio polo miúdo de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos 3 empregados
659.4 Comercio ao por menor de libros, periódicos, artigos de papelaría e escritorio e artigos de debuxo e belas artes, agás en quioscos situados na vía pública 3 empregados
659.4 Comercio polo miúdo de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública 2 empregados
659.6 Comercio ao por menor de xoguetes, artigos de deporte, pezas deportivas de vestido, calzado e tocado, armas, cartuchería e artigos de pirotecnia 3 empregados
659.7 Comercio polo miúdo de sementes, abonos, flores e plantas e pequenos animais 4 empregados
662.2 Comercio ao por menor de toda clase de artigos, incluíndo alimentación e bebidas, en establecementos distintos dos especificados no grupo 661 e na epígrafe 662.1 3 empregados
663.1 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de produtos alimenticios, mesmo bebidas e xeados 2 empregados
663.2 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos téxtiles e de confección 2 empregados
663.3 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de calzado, peles e artigos de coiro 2 empregados
663.4 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos de droguaría e cosméticos e de produtos químicos en xeral 2 empregados
663.9 Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente doutras clases de mercadorías n.c.o.p. 2 empregados
671.4 Restaurantes de dous garfos 10 empregados
671.5 Restaurantes dun garfo 10 empregados
672.1, 2 y 3 Cafetarías 8 empregados
673.1 Cafés e bares de categoría especial 8 empregados
673.2 Outros cafés e bares 8 empregados
675 Servizos en quioscos, caixóns, barracas ou outros locais análogos 3 empregados
676 Servizos en chocolaterías, xeadarías e horchaterías 3 empregados
681 Servizo de hospedaxe en hoteis e moteis dunha ou dúas estrelas 10 empregados
682 Servizo de hospedaxe en hostais e pensións 8 empregados
683 Servizo de hospedaxe en fondas e casas de hóspedes 8 empregados
691.1 Reparación de artigos eléctricos para o fogar 3 empregados
691.2 Reparación de vehículos automóbiles, bicicletas e outros vehículos 5 empregados
691.9 Reparación de calzado 2 empregados
691.9 Reparación doutros bens de consumo n.c.o.p. (agás reparación de calzado, restauración de obras de arte, mobles, antigüidades e instrumentos musicais) 2 empregados
692 Reparación de maquinaria industrial 2 empregados
699 Outras reparacións n.c.o.p. 2 empregados
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada 5 vehículos (*)
721.2 Transporte por autotaxis 3 vehículos (*)
722 Transporte de mercadorías por estrada 4 vehículos (*)
751.5 Engraxe e lavado de vehículos 5 empregados
757 Servizos de mudanzas 4 vehículos (*)
849.5 Transporte de mensaxería e recadería, cando a actividade se realice exclusivamente con medios de transporte propio 5 vehículos (*)
933.1 Ensino de condución de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 4 empregados
933.9 Outras actividades de ensino, tales como idiomas, corte e confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exames e oposicións e similares n.c.o.p. 5 empregados
967.2 Escolas e servizos de perfeccionamento do deporte 3 empregados
971.1 Tinguidura, limpeza en seca, lavada e pasada o ferro de roupas feitas e de pezas e artigos do fogar usados 4 empregados
972.1 Servizos de salón de peiteado de señora e cabaleiro 6 empregados
972.2 Salóns e institutos de beleza 6 empregados
973.3 Servizos de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras 4 empregados