Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Fase 2ª:Determinación do rendemento neto minorado

Normativa:Véxanse o Anexo II e instrucións 2.2 da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

O rendemento neto minorado é o resultado de reducir o rendemento neto previo no importe dos incentivos ao emprego e ao investimento, na forma que se establece a continuación: