Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Fase 2ª: Determinación do rendemento neto minorado

Normativa: Véxanse o Anexo II e instrucións 2.2 da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

O rendemento neto minorado é o resultado de reducir o rendemento neto previo no importe dos incentivos ao emprego e ao investimento, na forma que se establece a continuación:

  1. 1. Minoración por incentivos ao emprego
  2. 2. Minoración por incentivos ao investimento