Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Minoración por incentivos ao investimento

Este incentivo permite reducir o rendemento neto previo da actividade no importe correspondente á depreciación efectiva experimentada polo inmobilizado, material ou intanxible, afecto a esta por funcionamento, uso, desfrute ou obsolescencia.