Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividade de comercio ao por menor de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública (epígrafe IAE:659.4)

Normativa:Instrución 2.3 a.1) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Situación dos quioscosÍndice aplicable
Madrid e Barcelona 1,00
Municipios de máis de100.000 habitantes 0,95
Resto de municipios 0,80

Cando, por exercerse a actividade en varios municipios, exista a posibilidade de aplicar máis dun índice dos anteriormente sinalados, aplicarase un único índice, que será o correspondente ao municipio de maior poboación.