Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividade de produción de mexillón en batea

Normativa:Instrución 2.3 a.5) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Características da actividadeÍndice aplicable
Empresa cunha soa batea e sen barco auxiliar 0,75
Empresa cunha soa batea e cun barco auxiliar de menos de 15 toneladas de rexistro bruto (T.R.B.) 0,85
Empresa cunha soa batea e cun barco auxiliar de 15 a 30 T.R.B. 0,90
Empresa cunha soa batea e cun barco auxiliar de máis de 30 T.R.B. 0,95
Empresa con dúas bateas e sen barco auxiliar 0,90
Empresa con dúas bateas e cun barco auxiliar de menos de 15 T.R.B 0,95