Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividade de transporte por autotaxis (epígrafe IAE:721.2)

Normativa:Instrución 2.3 a.2) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Poboación do municipio no que se exerce a actividadeÍndice aplicable
Ata 2.000 habitantes 0,75
De 2.001 ata 10.000 habitantes 0,80
De 10.001 ata 50.000 habitantes 0,85
De 50.001 ata 100.000 habitantes 0,90
Máis de 100.000 habitantes 1,00

Cando, por exercerse a actividade de transporte por autotaxis en varios municipios, exista a posibilidade de aplicar máis dun índice dos anteriormente sinalados, aplicarase un único índice, que será o correspondente ao municipio de maior poboación.