Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividade de transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada (epígrafes IAE:721.1 y 3)

Normativa:Instrución 2.3.a.3) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Se o titular dispón dun único vehículo, o índice aplicable é o 0,80.