Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividades de transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanzas (epígrafes IAE:722 y 757)

Normativa:Instrución 2.3 a.4) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Características da actividadeÍndice aplicable
Actividade na que o titular dispoña dun único vehículo 0,80
Actividade desenvolvida con tractocamións e sen semirremolques 0,90
Actividade desenvolvida cun único tractocamión e sen semirremolques 0,75