Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Índice corrector por inicio de novas actividades

Normativa:Instrución 2.3 b.4) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

a. Os contribuíntes que iniciasen novas actividades, poderán aplicar no exercicio 2020 un índice corrector do 0,80 se se trata do primeiro ano de exercicio da actividade, ou do 0,90 se se trata do segundo.

A estes efectos, no exercicio da actividade deberán concorrer as seguintes circunstancias:

  • Que se trate de novas actividades cuxo exercicio se iniciase a partir do 1 de xaneiro de 2019.
  • Que non se trate de actividades de tempada.
  • Que non se exercesen anteriormente baixo outra titularidade ou cualificación.
  • Que se realicen en local ou establecemento dedicados exclusivamente á devandita actividade, con total separación do resto de actividades empresariais ou profesionais que, se é o caso, puidese realizar o contribuínte.

b. Cando o contribuínte sexa unha persoa con discapacidade, con grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 os índices correctores aplicables serán do 0,60 se se trata do primeiro ano de exercicio da actividade ou do 0,70 se se trata do segundo.