Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Índice corrector de tempada

Normativa:Instrución 2.3 b.2) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Nas actividades que habitualmente se desenvolvan só durante certos días do ano, continuos ou alternos, sempre que o total non exceda de 180 días por ano, aplicarase un índice corrector multiplicador, cuxa contía está en función da duración da tempada na que se realiza a actividade.

Duración da tempadaÍndice aplicable
Ata 60 días 1,50
De 61 días a 120 1,35
De 121 días a 180 días 1,25
Máis de 180 días (non constitúe actividade de tempada) ---