Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Regras para a aplicación dos índices correctores:orde de aplicación e incompatibilidades

Os índices correctores aplícanse na orde na que acaban de indicarse, que é a orde na que aparecen na declaración, sempre que non sexan incompatibles entre si, sobre o rendemento neto minorado ou, no seu caso, sobre o rectificado por aplicación destes.

As incompatibilidades entre os diferentes índices correctores son as seguintes:

  • O índice corrector para empresas de pequena dimensión non será aplicable ás actividades para as que estean previstos índices correctores especiais, a excepción do aplicable á actividade de comercio ao por menor de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública (epígrafe IAE:659.4).
  • Cando resulte aplicable o índice corrector para empresas de pequena dimensión non se aplicará o índice corrector de exceso.
  • Cando resulte aplicable o índice corrector de tempada non se aplicará o índice corrector por inicio de novas actividades.