Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Redución para actividades económicas desenvolvidas no termo municipal de Lorca:20 por 100

Normativa: Disposición adicional cuarta da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Unha vez aplicada a redución anterior e, unicamente para aqueles contribuíntes que desenvolvan a súa actividade económica no termo municipal de Lorca e determinen o rendemento neto da devandita actividade polo método de estimación obxectiva, poderase reducir o rendemento neto de módulos de 2020 correspondente a tales actividades nun 20 por 100.A redución deberase consignar na casa [1476] da declaración.