Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Fase 4ª:Determinación do rendemento neto da actividade

A determinación do rendemento neto da actividade é o resultado de diminuír o rendemento neto de módulos na contía das reducións xerais (se é o caso, se procede, na contía da redución específica para actividades económicas desenvolvidas no termo municipal de Lorca) e na dos gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais.O saldo resultante desta operación deberá incrementarse no importe correspondente a outras percepcións empresariais.