Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Redución xeral:20 por 100 e 35 por 100 para actividades vinculadas ao sector turístico, a hostalaría e o comercio

Normativa: Disposición adicional primeira da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30) e art. 9 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE do 23).

Para 2020 establécese unha redución, con carácter xeral, do 20 por 100 que se incrementa ata o 35 por 100 para actividades vinculadas ao sector turístico, a hostalaría e o comercio.