Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividade 5:Outros traballos, servizos e actividades accesorios realizados por agricultores ou gandeiros, que estean excluídos ou non incluídos no réxime especial da agricultura, gandería e pesca do IVE (REAGP)

Non cabe realizar ningún tipo de comentario sobre esta actividade.